Logorytmika

Polega na połączeniu logopedii z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową, którą się leczy bądź rehabilituje, przy okazji otwierając dziecko na zabawę z innymi.

Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, zabawie przedszkolnej.

Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest RYTM.

Oferuję zajęcia logorytmiczne dla przedszkoli, żłobków jak i indywidualne.